Programy
i dotacje

dla energii odnawialnej

Zielona energia

Program Zielona Energia umożliwia Państwu wdrożenie systemu
Odnawialnego Źródła Energii w dwóch wariantach:

ETAPY REALIZACJI PROGRAMU ZIELONA ENERGIA:

ZIELONA ENERGIA

Spółdzielnia

energetyczna

Rozpoczęcie

naboru wniosków

Dofinansowanie w formie dopłaty.

Możliwość korzystania
z bilansowania energii

Zgłoszenie i rejestracja mieszkańców

UMOWA:

Weryfikacja zgłoszenia

Audyt techniczny budynku

Projekt

Zakończenie naborów na terenie gminy.

Status akcji

Złożenie wniosku o dofinansowanie

Pozyskanie dotacji

Realizacja programu

Finansowanie:

REALIZACJA:

Montaż, Odbiór, zapłata końcowa,
odbiór zakładu energetycznego

Fundacja EkoDom 43-300 Bielsko-Biała
ul. Karpacka 24/9B, tel. ( 33) 496 99 11
mail: biuro@fundacjaekodom.pl