Programy
i dotacje

dla energii odnawialnej

Regulamin Programu
Zielona Energia

1. Organizatorem programu „Zielona Energia” jest Fundacja EkoDom.

2. Celem programu jest instalacja zestawów mikroinstalacji o mocy od 2 kW do 10 kW przez klientów indywidualnych oraz firm na terenach Gmin z dofinansowaniem do 85%

3. Dofinansowanie jest realizowane w postaci bezzwrotnej dopłaty do zestawu i pochodzi z programu regionalnego.

4. Fundacja jest operatorem programu, którego zadaniem będzie pozyskanie i rozliczenie dotacji, wykonanie projektów, wybór dostawcy, montaż mikroinstalacji oraz obsługa serwisowa.

5. Operator podpisuje umowę z klientem.

6. Dopłata odliczana jest od ceny zestawu w kosztach kwalifikowanych, które zostały podane w załączniku do programu

7. Klienci dokonują wpłaty za mikroinstalacje do Fundacji w kwocie pomniejszonej o dopłatę.

8. Kwota ta musi być zabezpieczona przez klienta.

9. Specyfikacja zestawu znajduje się w załączniku „ specyfikacja zestawu” wraz z wyszczególnieniem różnych wariantów i możliwości montażowych.

10. Zestawy spełniają wszystkie obowiązujące polskie normy oraz posiadają gwarancję producenta.

11. Fundacja dokonuje audytów u klientów i ostatecznej wyceny systemów, odpowiada za sporządzenie umowy z określeniem ceny ostatecznej.

12. Ilość zestawów jest ograniczona: nie mniej niż 200 zestawów o mocy łącznej nie mniejszej niż 800 kW dla Gminy i nie więcej niż 600 zestawów o mocy łącznej nie większej niż 2000 kW.

13. Fundacja sporządzi listę wniosków w formie deklaracji udziału mieszkańców Gminy w programie Zielona Energia.

14. Regulamin jest dostępny na stronie Fundacji www.fundacjaekodom.pl

15. Dane kontaktowe: Fundacja EkoDom, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Karpacka 24/9b, tel. (33) 496 99 11, mail: biuro@fundacjaekodom.pl

Fundacja EkoDom 43-300 Bielsko-Biała
ul. Karpacka 24/9B, tel. ( 33) 496 99 11
mail: biuro@fundacjaekodom.pl