Programy
i dotacje

dla energii odnawialnej

Dofinansowania i dotacje

  • Projekty dofinansowań dla osób indywidualnych od 60%-85%
  • Pozyskanie dotacji i dofinansowania dla: JST, gmin, przedsiębiorstw państwowych, jak i prywatnych, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych.
  • Wnioski dotacyjne
  • Studium wykonalności
  • Programy funkcjonalno użytkowe
  • Analizy finansowe
  • Harmonogramy rzeczowo-finansowe
  • Efekt ekologiczny
  • Gospodarka wodna z RDOS, umorzenia DŚU
  • Ekspertyzy ornitologiczne i chiroptorologiczne

Fundacja EkoDom 43-300 Bielsko-Biała
ul. Karpacka 24/9B, tel. ( 33) 496 99 11
mail: biuro@fundacjaekodom.pl